GRĄŽINIMO POLITIKA

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (el. paštu info@belleestetus.lt ar paštu Vytenio g. 9, LT-03113  Vilnius) per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties sudarymo dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų dienos.

Gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą, pirkėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo suderinti su Pardavėju prekių gražinimo būdą, laiką bei vietą.

Pirkėjas, atsisakantis Sutarties, užpildo prašymą dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo ir kartu su PVM sąskaita faktūra bei grąžinama preke pateikia Pardavėjui.

Pirkėjas (vartotojas) gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise nutraukti Sutartį dėl Prekių pirkimo-pardavimo tik tuo atveju, jei prekės nebuvo naudotos, sugadintos, išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinamos prekės turi būti pilnai sukomplektuotos, o grąžinamos prekės originali pakuotė turi būti nesugadinta, tvarkinga, švari. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini (išskyrus prekės sugadinimą) grąžinamai nekokybiškai prekei.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos Prekių grąžinimo tvarkos (reikalavimų).

Prekės įsigytos iš ekspozicijos, nekeičiamos ir negrąžinamos.

Pardavėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui (vartotojui) už jas sumokėtus pinigus, o nesuteiktų paslaugų atveju – grąžina už nepradėtas teikti paslaugas sumokėtus pinigus.

Pristatymo išlaidas, kurias patiria Pardavėjas dėl Sutarties (Prekių) atsisakymo 42 punkte nurodytu pagrindu, pilnai padengia Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai Pirkėjas, atsisakęs pirkimo-pardavimo sutarties, prekes Pardavėjui pristato ir grąžina pats, Pardavėjo nurodytu adresu.

Praėjus daugiau kaip 7 darbo dienoms nuo prekių pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl nekokybiškų prekių grąžinimo, įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas nekokybiškas prekes bei neprieštaraujant Pirkėjui, savo sąskaita jas pakeisti analogiškomis tinkamos kokybės prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, jei nesutariama kitaip.

Susipažinkite ir peržiūrėkite pilną Beauty Style PIRKIMO – PARDAVIMO sutarties versiją.